Bijele slike

Vraćajući nas dječjoj nevinosti, težnji za čistoćom i kristalizacijom namjere, istovremeno radosti i melankoliji, rođenju, vjenčanju i smrti kao novom početku , bijele slike dokumentirani su višedimenzionalni sadržaj jednoga bitka, u kojemu se svatko može posve prepoznati. Sanja Klaić

Ulje i akril na papiru

Koloristički bogato, asocijativno i samosvojno ono istražuje mogućnosti predočavanja ograničenja predubjeđenjima na način da ih ne uopćuje već oslikava kao konkretnu situaciju i njezin eho, često u slikama u paru kako bi se time navijestila potreba dijaloga. Marijan Grakalić

Ulje i akril na kanvasu

Moj način je intuitivno slikarstvo, znači slikanjem prije svega želim izraziti osjećaje, emocije. Boje, materijali, konstrukcija i sve u odnosima između sebe pomaže mi pronaći ravnotežu između platnu i stvarnosti… i moje emocije prema nečemu. U stvari, ja slikam, ne pišem… Dakle, slika treba naći svoj ​​način… da je ljudi …

Movimento Energy Tracks

To je umjetnički pokret koji traži snagu u djelima kroz korištenje MATERIJE, koja djeluje zajedno s fizikalno-kemijskim akcijama i reakcijama: u vatri, kiselini koroziji, itd…